Organisation

”Organisation, (afledt af organisere, af organ og -isere), administrativt og funktionelt socialt system af individer og grupper etableret mhp. opnåelse af et bestemt mål.”
Citat Gyldendals Store Danske Encyklopædi

 

Organisation er langt mere, end det vi normalt forstår som organisationer. Det er ikke kun klubber, foreninger, netværk og landsdækkende organisationer (så som interesseorganisationer, idrætsorganisationer, politiske organisationer og faglige organisationer). Myndigheder og virksomheder fungerer også på mange måder som organisationer. Mine erfaringer kommer dog primært fra den første kategori.

Organisatoriske erfaringer og kompetencer

Jeg har prøvet at sidde i elevråd, være tillidsrepræsentant, være sekretær i en mindre faglig organisation, være aktiv i de studerendes råd på Danmarks Journalisthøjskole og på mange andre måder arbejdet organisatorisk i omkring 20 forskellige organisationer gennem tiden. Undervejs har jeg da også taget kurser i forskellige former for organisatorisk arbejde.

Jeg har opbygget netværk og organisationer, organiseret møder og generalforsamlinger såvel lokalt som på landsplan, redigeret og skrevet organisationers nyhedsbreve, udviklet netværk til samarbejdspartnere og opinionsdannere, lavet succésfuld fundraising, skabt god stemning, aktivitet og fremgang, Corporate Branding i praksis samt meget andet (herunder været mentor i Dansk Journalistforbund).

De erfaringer og kompetencer handler med andre ord om mere end journalistik og kommunikation. Kvaliteter der kan gøre gavn – ikke kun i de traditionelle organisationer, men også – som nævnt – i private virksomheder og myndigheder.

Leave a Comment